Ukukhokha okungeziwe ku-oda lakho Yenza umehluko ucezu olu-1 = $ 1USD

$1.00

1. Imali ekhokhwayo yokuposa eyengeziwe
2.Imali Eyengeziwe Yoku-oda noma Omunye Umehluko Wamanani??ibhokisi noma isongo noma izimpahla ezenziwe ngokwezifiso ngokukhethekile??
Uma wenza i-100 $, faka inani le-100. Ayithunyelwa ngokwehlukana