Darrera actualització: juliol 08, 2020

Llegiu atentament aquests termes i condicions abans d’utilitzar el nostre servei.

Interpretació i definicions

Interpretació

Les paraules amb majúscula de la lletra inicial tenen significats definits en les condicions següents.

Les definicions següents tindran el mateix significat independentment de si apareixen en singular o en plural.

Definicions

Als efectes d’aquests Termes i Condicions:

  • filial significa una entitat que controla, està controlada per o està sota control comú amb una part, on "control" significa la propietat del 50% o més de les accions, participacions o altres títols amb dret a vot per a l'elecció de consellers o altra autoritat de gestió.
  • empresa (anomenat "l'empresa", "nosaltres", "nosaltres" o "nostre" en aquest acord) fa referència a richard mille.
  • País es refereix a: Washington, Estats Units
  • Aparell significa qualsevol dispositiu que pugui accedir al Servei com ara un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta digital.
  • servei fa referència al lloc web.
  • Termes i condicions (també anomenats “Termes”) signifiquen aquests Termes i Condicions que formen l’acord íntegre entre Vostè i la Companyia sobre l’ús del Servei. Aquest acord de Termes i Condicions s’ha creat amb l’ajut del Generador de Termes i Condicions.
  • Servei de mitjans socials de tercers significa qualsevol servei o contingut (incloses dades, informació, productes o serveis) subministrats per un tercer que puguin ser mostrats, inclosos o posats a la seva disposició pel Servei.
  • lloc web es refereix a richard mille, accessible des de https://www.richardmille.to/
  • Vostè significa la persona que accedeix o utilitza el Servei, o l'empresa, o una altra persona jurídica en nom de la qual aquesta persona accedeixi o utilitzi el Servei, segons correspongui.

Reconeixement

Aquests són els Termes i Condicions que regulen l’ús d’aquest Servei i l’acord que opera entre Vostè i la Companyia. Aquests Termes i Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris sobre l'ús del Servei.

El vostre accés i ús del Servei està condicionat a la vostra acceptació i compliment d’aquests Termes i Condicions. Aquests Termes i Condicions s’apliquen a tots els visitants, usuaris i altres persones que accedeixin o utilitzin el Servei.

En accedir o utilitzar el Servei, esteu acceptant estar obligat per aquests Termes i condicions. Si no esteu d’acord amb qualsevol part d’aquests Termes i Condicions, no podreu accedir al Servei.

Vostè representa que és major de 18 anys. La Companyia no permet als menors de 18 anys utilitzar el Servei.

El vostre accés i ús del Servei també està condicionat a la vostra acceptació i al compliment de la Política de privadesa de la Companyia. La nostra política de privadesa descriu les nostres polítiques i procediments sobre la recollida, l’ús i la divulgació de la informació personal quan utilitzeu l’aplicació o el lloc web i us informa sobre els vostres drets de privacitat i com la llei us protegeix. Llegiu atentament la nostra Política de privadesa abans d’utilitzar el nostre servei.

Enllaços a altres llocs web

El nostre servei pot contenir enllaços a llocs web o serveis de tercers que no siguin propietat o controlats per l'empresa.

La Companyia no té cap control i no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, les polítiques de privacitat o les pràctiques de llocs web o serveis de tercers. També reconeix i accepta que la Companyia no serà responsable, directa o indirecta, de qualsevol dany o pèrdua causada o presumptament causada o relacionada amb l’ús o la confiança d’aquests continguts, béns o serveis disponibles sobre o mitjançant qualsevol lloc web o serveis.

Us aconsellem fermament que llegiu els termes i les condicions i les polítiques de privadesa de qualsevol lloc web o serveis de tercers que visiteu.

Terminació

Podem acabar o suspendre el seu accés immediatament, sense previ avís ni responsabilitat, per qualsevol motiu que sigui, inclòs sense cap limitació si incompleix aquests Termes i Condicions.

En acabar, el seu dret a utilitzar el Servei cessarà immediatament.

Limitació de responsabilitat

Malgrat els danys i perjudicis que pogués patir, tota la responsabilitat de la Companyia i de qualsevol dels seus proveïdors en virtut de qualsevol disposició d’aquestes Condicions i del vostre recurs exclusiu per tot l’anterior es limitarà a l’import realment pagat per Vostè a través del Servei o 100 USD. si no heu comprat res a través del Servei.

En la mesura màxima permesa per la legislació aplicable, en cap cas la Companyia o els seus proveïdors seran responsables de danys especials, incidentals, indirectes o conseqüents, inclosos (inclosos, sense limitar-se a, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua de dades o una altra informació, per a interrupcions comercials, per lesions personals, pèrdua de privadesa derivades o relacionades amb l’ús o la incapacitat d’utilitzar el Servei, programari de tercers i / o maquinari de tercers utilitzat amb el Servei, o en cas contrari, en relació amb qualsevol disposició d’aquests Termes), fins i tot si la Companyia o qualsevol proveïdor han estat avisats de la possibilitat d’aquests danys i, fins i tot, si el recurs no falla la seva finalitat essencial.

Alguns estats no permeten l'exclusió de garanties implícites ni la limitació de la responsabilitat per danys incidentals o conseqüents, cosa que significa que algunes de les limitacions anteriors poden no aplicar-se. En aquests estats, la responsabilitat de cada part estarà limitada en la mesura permesa per la llei.

Exempció de responsabilitat "TAL COM ÉS" i "COM ESTÀ DISPONIBLE"

El Servei se us proporciona “TAL COM ÉS” i “COM ESTÀ DISPONIBLE” i amb tots els defectes i defectes sense cap tipus de garantia. En la mesura màxima permesa per la legislació aplicable, la Companyia, en nom propi i en representació dels seus afiliats i dels seus respectius llicenciants i proveïdors de serveis, renuncia expressament a totes les garanties, ja siguin expresses, implícites, legals o no, respecte al Servei, incloses totes les garanties implícites de comercialització, adequació per a un propòsit particular, títol i no infracció, i garanties que puguin derivar-se del tracte, el rendiment, l'ús o la pràctica comercial. Sense limitació a l’anterior, l’empresa no ofereix cap garantia ni compromís i no fa cap representació de cap tipus que el Servei compleixi els vostres requisits, obtingui els resultats previstos, sigui compatible o funcioni amb qualsevol altre programari, aplicació, sistema o servei, operi sense interrupcions, compleixin els estàndards de rendiment o fiabilitat o estiguin lliures d'errors o que es puguin corregir o esmeni qualsevol error o defecte.

Sense limitar l’anterior, ni l’Empresa ni cap proveïdor de la companyia realitza cap representació o garantia de cap tipus, expressa o implícita: (i) sobre el funcionament o la disponibilitat del Servei, o la informació, contingut i materials o productes inclòs al mateix; (ii) que el Servei serà ininterromput o lliure d'errors; (iii) quant a la precisió, fiabilitat o divisa de qualsevol informació o contingut subministrat a través del Servei; o (iv) que el Servei, els seus servidors, el contingut o els correus electrònics enviats des o en nom de la Companyia estiguin lliures de virus, scripts, cavalls de Troia, cucs, programari maliciós, bombes temporals o altres components nocius.

Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió de certs tipus de garanties o limitacions dels drets legals aplicables d'un consumidor, per la qual cosa algunes o totes les exclusions i limitacions anteriors potser no s'apliquen a Vostè. Però, en aquest cas, les exclusions i limitacions previstes en aquesta secció s'apliquen en la major mesura executables segons la legislació aplicable.

Legislació aplicable

Les lleis del país, excloent-ne les normes de conflictes legals, regeixen aquests Termes i el seu ús del Servei. El vostre ús de l’aplicació també pot estar subjecte a altres lleis locals, estatals, nacionals o internacionals.

Resolució de disputes

Si teniu alguna preocupació o disputa sobre el Servei, esteu d’acord en primer lloc intentar resoldre la disputa de forma informal contactant amb la Companyia.

Per als usuaris de la Unió Europea (UE)

Si ets un consumidor de la Unió Europea, es beneficiarà de les disposicions obligatòries de la legislació del país on resideixis.

Compliment legal dels Estats Units

Vostè declara i garanteix que (i) no es troba en un país sotmès a l’embargament del govern dels Estats Units o que el govern dels Estats Units ha designat com a país de “suport terrorista” i (ii) apareix a qualsevol llista del govern dels Estats Units de parts prohibides o restringides.

Severabilitat i renúncia

Separabilitat

Si alguna disposició d’aquests Termes es considera que no es pot executar o nul·la, aquesta disposició es canviarà i s’interpretarà per assolir els objectius d’aquesta disposició en la major mesura possible segons la legislació aplicable i les disposicions restants continuaran en plena vigència i efecte.

Renuncia

Llevat del que es disposa en el present document, el fet que no s’exerceixi un dret ni s’exigeixi el compliment d’una obligació en virtut d’aquestes Condicions no afectarà la capacitat de les parts d’exercir aquest dret ni l’exigirà en cap moment posterior ni la renúncia a una infracció constitueix una renúncia. de qualsevol incompliment posterior.

Interpretació de la traducció

Aquests Termes i condicions poden haver estat traduïts si els hem posat a la vostra disposició al nostre Servei. Accepteu que el text original en anglès prevaldrà en cas de controvèrsia.

Canvis en aquests Termes i Condicions

Ens reservem el dret, a la nostra exclusiva discreció, de modificar o substituir aquests Termes en qualsevol moment. Si una revisió és important, farem esforços raonables per proporcionar un preavís com a mínim de 30 dies abans que entrin en vigor els nous termes. El que constitueix un canvi material es determinarà a la nostra discreció.

En continuar accedint o utilitzant el nostre servei després que aquestes revisions es facin efectives, Vostè accepta estar obligat pels termes revisats. Si no esteu d’acord amb els nous termes, total o parcialment, deixeu d’utilitzar el lloc web i el Servei.

Contacta'ns

Si teniu dubtes sobre aquests Termes i Condicions, podeu contactar amb nosaltres: