तपाईंको अर्डरमा अतिरिक्त भुक्तान भिन्नता १ टुक्रा = $ 1USD बनाउनुहोस्

$1.00

१. पूरक डाक शुल्क
२. पूरक अर्डर शुल्क वा अन्य मूल्य भिन्नता - बक्स वा ब्रेसलेट वा विशेष अनुकूलित सामानहरू goods
यदि तपाईं १०० make बनाउनुहुन्छ भने १०० मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्। अलग पठाइएको छैन