Последно ажурирани: јули 08, 2020

Оваа политика за приватност ги опишува нашите правила и процедури за собирање, употреба и откривање на вашите информации кога ја користите услугата и ви кажува за вашите права за приватност и како законот ве штити.

Ние ги користиме вашите лични податоци за да ја обезбедиме и подобриме услугата. Со користење на услугата, Вие се согласувате со собирање и употреба на информации во согласност со оваа Политика за приватност. Оваа Политика на приватност е креирана со помош на Генераторот на Политиката за приватност.

Толкување и дефиниции

Толкување

Зборовите со коишто се капитализира почетната буква имаат значења дефинирани под следниве услови. Следниве дефиниции имаат исто значење без оглед дали се појавуваат во еднина или во множина.

Дефиниции

За целите на оваа политика за приватност:

 • можете значи индивидуа која пристапува или користи Услуга, или компанија, или друго правно лице во име на кое такво лице пристапува или користи Услуга, како што е применливо.
 • компанијата (во овој Договор се нарекува „Компанија“, „Ние“, „Нас“ или „Наш“) се однесува на Ричард Мил.
 • Филијалата значи субјект што контролира, е контролиран од или е под заедничка контрола со странка, каде што „контрола“ значи сопственост на 50% или повеќе од акции, капитал или други хартии од вредност со право на глас за избор на директори или друг орган за управување.
 • сметка значи единствена сметка создадена за Вас за пристап до нашата услуга или делови од нашата услуга.
 • Веб-страница се однесува на богатиот мил, достапен од https://www.richardmille.to/
 • Сервис се однесува на веб-страницата.
 • Држава се однесува на: Масачусетс, САД
 • Давател на услуги значи секое физичко или правно лице кое ги обработува податоците во име на компанијата. Се однесува на трети компании или физички лица вработени од компанијата за да ја олеснат услугата, да ја обезбедат услугата во име на компанијата, да вршат услуги поврзани со Услугата или да и помагаат на компанијата во анализирање на користењето на услугата.
 • Служба за социјални медиуми на трети лица се однесува на која било веб-страница или која било веб-страница на социјална мрежа преку која Корисникот може да се најавува или да создаде сметка за користење на Услугата.
 • На личните податоци е секоја информација која се однесува на идентификувана или идентификувачка личност.
 • Колачињата се мали датотеки што се поставени на Вашиот компјутер, мобилен уред или кој било друг уред од страна на веб-страница, кои содржат детали за Историјата на прелистување на таа веб-страница меѓу многуте употреби.
 • Уред значи секој уред што може да пристапи до Услугата, како компјутер, мобилен телефон или дигитален таблет.
 • Податоци за користење се однесува на податоците собрани автоматски, или генерирани од употреба на Услугата или од самата инфраструктура на Услугата (на пример, времетраењето на посетата на страница).

Собирање и користење на вашите лични податоци

Видови на податоци собрани

На личните податоци

Додека ја користите нашата услуга, можеби ќе ве замолиме да ни дадете одредени лични информации што можат да се користат за да ве контактираат или да ве идентификуваат. Информациите за лична идентификација може да вклучуваат, но не се ограничени на:

 • E-mail адреса
 • Име и презиме
 • Телефонски број
 • Адреса, држава, покраина, ZIP / Поштенски код, Град
 • Податоци за користење

Податоци за користење

Податоци за употреба се собираат автоматски кога ја користите Услугата.

Податоците за употреба може да вклучуваат информации како што се адреса на Интернет протокол на Вашиот уред (пр. IP адреса), тип на прелистувач, верзија на прелистувач, страниците на нашата услуга што ги посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, уникатен уред идентификатори и други дијагностички податоци.

Кога ќе пристапите до Услугата преку или преку мобилен уред, Можеби автоматски собираме одредени информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, видот на мобилниот уред што го користите, единствената лична карта на вашиот мобилен уред, ИП-адресата на вашиот мобилен уред, вашиот мобилен телефон оперативен систем, видот на мобилниот интернет прелистувач што го користите, уникатните идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Можеби исто така собираме информации што прелистувачот ви ги испраќа секогаш кога ќе ја посетите нашата Услуга или кога ќе пристапите до Услугата преку или преку мобилен уред.

Следење на технологии и колачиња

Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата услуга и да складираме одредени информации. Користените технологии за следење се светла, ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализирање на нашата услуга.

Можете да го упатувате вашиот прелистувач да ги одбие сите колачиња или да означува кога се испраќа колаче. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата услуга.

Колачињата можат да бидат колачиња „упорни“ или „сесии“. Постојаните колачиња остануваат на вашиот персонален компјутер или мобилен уред кога одите офлајн, додека Колачињата за сесија се бришат веднаш штом ќе го затворите веб-прелистувачот. Дознајте повеќе за колачињата: Сè за колачињата.

Ние ги користиме и сесиите и постојаните колачиња за целите наведени подолу:

 • Неопходни / суштински колачињаТип: Колачиња за сесија Администрирано од: UsPurpose: Овие колачиња се од суштинско значење за да ви овозможат услуги достапни преку веб-страницата и да ви овозможат да користите некои од неговите карактеристики. Тие помагаат за автентикација на корисниците и спречуваат лажно користење на кориснички сметки. Без овие колачиња, услугите што ги побаравте не може да се обезбедат и ние ги користиме овие колачиња само за да ви ги обезбедиме тие услуги.
 • Политика за колачиња / колачиња за прифаќање на информацииТип: Упорни колачиња Управувани од: UsPurpose: Овие колачиња идентификуваат дали корисниците прифатиле употреба на колачиња на веб-страницата.
 • Функционалност КолачињаТип: Упорни колачиња Управувани од: UsPurpose: Овие колачиња ни овозможуваат да се сеќаваме на изборите што ги правите кога ја користите веб-страницата, како што се сеќавање на деталите за најавување или преферирање на јазик. Целта на овие колачиња е да ви обезбедат поприлично лично искуство и да ве избегнат да мора повторно да ги внесувате вашите преференции секогаш кога ја користите веб-страницата.

За повеќе информации во врска со колачињата што ги користиме и вашите избори во врска со колачињата, посетете ја нашата Политика за колачиња или делот Колачиња за нашата Политика за приватност.

Користење на вашите лични податоци

Компанијата може да користи лични податоци за следниве цели:

 • Да се ​​обезбеди и одржи нашата служба, вклучително и за следење на користењето на нашата услуга.
 • Да управувате со вашата сметка: да управувате со вашата регистрација како корисник на услугата. Личните податоци што ги обезбедувате можат да ви овозможат пристап до различни функционалности на услугата што ви се достапни како регистриран корисник.
 • За извршување на договор: развој, усогласеност и преземање на договор за купопродажба на производите, артиклите или услугите што сте ги купиле или кој било друг договор со нас преку Услугата.
 • Да ве контактираме: Да ве контактираме преку е-пошта, телефонски повици, СМС или други еквивалентни форми на електронска комуникација, како на пр., Известувања за мобилна апликација во врска со ажурирања или информативни комуникации поврзани со функционалностите, производите или договорените услуги, вклучително и безбедносните ажурирања, кога е потребно или разумно за нивно спроведување.
 • Да ви обезбедиме со вести, специјални понуди и општа информација за други добра, услуги и настани што ги нудиме, кои се слични на оние за кои веќе сте ги купиле или прашувале, освен ако не сте се решиле да не добиете такви информации.
 • Да управувате со вашите барања: Да присуствувате и да управувате со вашите барања до нас.

Може да ги споделиме вашите лични информации во следниве ситуации:

 • Со даватели на услуги: Можеби ги споделуваме вашите лични информации со Давателите на услуги за да ја следиме и анализираме употребата на нашата услуга, за да ве контактираме.
 • За деловни трансфери: Можеме да ги споделиме или пренесеме вашите лични информации во врска со или за време на преговори за какво било спојување, продажба на средства на компанијата, финансирање или стекнување на целата или дел од нашата деловна активност во друга компанија.
 • Со филијали: Можеби ќе ги споделиме вашите информации со нашите филијали, во тој случај ќе бараме од овие здруженија да ја почитуваат оваа Политика за приватност. Филијали вклучуваат нашата матична компанија и сите други подружници, заедничко вложување партнери или други компании кои ги контролираме или кои се под заедничка контрола со нас.
 • Со деловни партнери: Ние може да ги споделиме вашите информации со нашите деловни партнери за да ви понудиме одредени производи, услуги или промоции.
 • Со други корисници: кога споделувате лични информации или на друг начин комуницирате на јавни места со други корисници, таквите информации можат да бидат прегледувани од сите корисници и може да бидат јавно дистрибуирани надвор. Ако комуницирате со други корисници или се регистрирате преку услуга за социјални медиуми на трети страни, Вашите контакти на трети лица Служба за социјални медиуми може да ги видите Вашето име, профил, слики и опис на вашата активност. Слично на тоа, другите корисници ќе можат да ги видат описите на вашата активност, да комуницираат со вас и да го гледаат вашиот профил.

Зачувување на вашите лични податоци

Компанијата ќе ги задржи вашите лични податоци само онолку колку што е потребно за целите утврдени во оваа Политика за приватност. Ние ќе ги зачуваме и користиме вашите лични податоци во онолку колку што е потребно за да се придржуваат кон нашите правни обврски (на пример, ако се бара да ги задржиме вашите податоци за да ги почитуваат важечките закони), да ги решаваме споровите и да ги спроведуваме нашите правни договори и правила.

Компанијата исто така ќе ги задржи Податоците за употреба за цели на внатрешна анализа. Податоците за употреба обично се чуваат за пократок временски период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на нашата услуга, или ние сме законски должни да ги задржиме овие податоци за подолги временски периоди.

Пренесување на вашите лични податоци

Вашите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, се обработуваат во канцелариите на компанијата и на кое било друго место каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката. Тоа значи дека оваа информација може да се пренесе на - и да се одржува на - компјутери лоцирани надвор од вашата држава, провинција, земја или друга државна јурисдикција, каде законите за заштита на податоците може да се разликуваат од оние од вашата јурисдикција.

Вашата согласност за оваа Политика за приватност проследена со Вашата достава на такви информации претставува Ваша согласност за таа трансфер.

Компанијата ќе ги преземе сите чекори разумно неопходни за да осигури дека вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика за приватност и нема да се изврши пренесување на вашите лични податоци во организација или земја освен ако не се воспостават соодветни контроли, вклучително и безбедноста на Вашите податоци и други лични информации.

Откривање на вашите лични податоци

Деловни трансакции

Ако компанијата е вклучена во спојување, аквизиција или продажба на средства, вашите лични податоци може да бидат пренесени. Willе обезбедиме известување пред да ги пренесат вашите лични податоци и ќе станат предмет на различна политика за приватност.

Спроведување на законот

Под одредени околности, од компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа е потребно со закон или како одговор на валидни барања од јавни органи (на пр. Суд или владина агенција).

Други законски барања

Компанијата може да ги открие Вашите лични податоци со добра намера дека таквата акција е неопходна за:

 • Усогласете со законска обврска
 • Заштитете и брани ги правата или имотот на компанијата
 • Спречете или истражете го можното дело во врска со Услугата
 • Заштитете ја личната безбедност на Корисниците на услугата или на јавноста
 • Заштитете од правна одговорност

Безбедност на вашите лични податоци

Безбедноста на вашите лични податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден метод на пренесување преку Интернет или метод за електронско складирање не е 100% сигурен. Додека ние се стремиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нејзината апсолутна безбедност.

Вашите права за приватност во Калифорнија (закон за сјај на светлината во Калифорнија)

Според Граѓанскиот законик во Калифорнија, Дел 1798 (Закон за осветлување на светлината во Калифорнија), жителите на Калифорнија со воспоставени деловни односи со нас можат да побараат информации еднаш годишно за споделување на нивните лични податоци со трети лица за директни маркетинг на трети страни.

Ако сакате да побарате повеќе информации според законот „Калифорнија сјај светло“ и ако сте жител на Калифорнија, можете да контактирате со нас користејќи ги информациите за контакт дадени подолу.

Права на приватност на Калифорнија за малолетни корисници (Код за деловни активности и професии во Калифорнија, Дел 22581)

Делот 22581 за деловни и професии во Калифорнија им дозволува на жителите на Калифорнија на возраст под 18 години, кои се регистрирани корисници на интернет-страници, услуги или апликации, да бараат и да добијат отстранување на содржината или информациите што ги објавиле јавно.

За да побарате отстранување на таквите податоци и ако сте жител на Калифорнија, можете да контактирате со нас користејќи ги информациите за контакт дадени подолу, и да ја вклучите адресата за е-пошта поврзана со вашата сметка.

Бидете свесни дека вашето барање не гарантира целосно и сеопфатно отстранување на содржината или информациите објавени на Интернет и дека законот може да не дозволи или да бара отстранување во одредени околности.

Линкови до други веб-страници

Нашата услуга може да содржи врски до други веб-страници кои не ги управуваме ние. Ако кликнете на врската од трета страна, ќе бидете упатени на страната на таа трета страна. Силно ве советуваме да ја разгледате Политиката за приватност на секоја страница што ја посетувате.

Ние немаме никаква контрола и не преземаме никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на кои било трети страни или услуги.

Промените во оваа Политика на приватност

Ние може да ја ажурираме нашата политика за приватност од време на време. Ние ќе ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Willе ве известиме преку е-пошта и / или истакнато известување за Нашата услуга, пред промената да стане ефективна и да го ажурираме датумот „Последно ажурирано“ на врвот на оваа Политика за приватност.

Ве советуваме периодично да ја разгледате оваа Политика за приватност за сите промени. Промените во оваа Политика за приватност се ефективни кога се објавуваат на оваа страница.

Контактирајте нѐ

Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика за приватност, можете да не контактирате: