Dènye Mizajou: Jiyè NAN, KA NAN

Tanpri, li tèm ak kondisyon sa yo ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sèvis nou yo.

Entèpretasyon ak Definisyon

Entèpretasyon

Mo ki lèt premye a ekri sou li gen siyifikasyon ki defini nan kondisyon sa yo.

Definisyon sa yo dwe gen menm siyifikasyon an kèlkeswa si yo parèt nan sengilye oswa nan pliryèl.

Definisyon

Pou rezon sa yo Tèm ak Kondisyon yo:

  • afilye vle di yon antite ki kontwole, ki kontwole pa oswa ki anba kontwòl komen ak yon pati, kote "kontwòl" vle di an komen nan 50% oswa plis nan aksyon yo, enterè ekite oswa lòt sekirite ki gen dwa vote pou eleksyon nan direktè oswa lòt otorite jere.
  • Konpayi (ki refere kòm swa "Konpayi an", "Nou", "Nou" oswa "nou an" nan Akò sa a) refere a Richard mille.
  • peyi refere a: Washington, Etazini
  • Aparèy vle di nenpòt aparèy ki ka gen aksè a Sèvis tankou yon òdinatè, yon telefòn selilè oswa yon tablèt dijital.
  • Lapòs refere a Sit wèb la.
  • Tèm ak Kondisyon yo (ki refere tou kòm "Tèm") vle di Tèm ak Kondisyon sa yo ki fòme tout akò ant ou menm ak konpayi an konsènan itilizasyon sèvis la. Tèm ak Kondisyon akò sa a te kreye avèk èd nan Regleman ak Kondisyon yo ak dèlko.
  • Sèvis medya sosyal twazyèm pati vle di nenpòt ki sèvis oswa kontni (ki gen ladan done, enfòmasyon, pwodwi oswa sèvis) ki ofri pa yon twazyèm-pati ki ka parèt, enkli oswa te fè disponib pa Sèvis la.
  • Sit wèb refere a Richard Richard, aksesib soti nan https://www.richardmille.to/
  • ou vle di moun ki gen aksè oswa itilize Sèvis la, oswa konpayi an, oswa lòt antite legal sou non moun ki tankou gen aksè a oswa lè l sèvi avèk sèvis la, jan sa aplikab.

rekonesans

Sa yo se Tèm ak Kondisyon yo gouvène itilize sèvis sa a ak akò ki opere ant ou menm ak konpayi an. Tèm ak Kondisyon sa yo fikse dwa ak obligasyon tout itilizatè konsènan itilizasyon Sèvis la.

Aksè ou a ak pou sèvi ak sèvis la kondisyone sou akseptasyon ou nan ak konfòmite avèk sa yo Tèm ak Kondisyon yo. Tèm sa yo ak Kondisyon aplike nan tout vizitè, itilizatè yo ak lòt moun ki gen aksè oswa itilize Sèvis la.

Pa aksè oswa lè l sèvi avèk Sèvis la Ou dakò yo dwe mare nan sa yo Tèm ak Kondisyon yo. Si ou pa dakò avèk nenpòt ki pati nan tèm ak kondisyon sa yo Lè sa a, ou pa ka jwenn aksè nan Sèvis la.

Ou reprezante ke ou gen plis pase 18 lane. Konpayi an pa pèmèt moun ki poko gen 18 yo sèvi ak Sèvis la.

Aksè ou a ak pou sèvi ak Sèvis la tou kondisyone sou Akseptasyon ou nan ak konfòmite ak Règleman sou enfòmasyon prive ki nan konpayi an. Règleman sou enfòmasyon prive nou an dekri règleman ak pwosedi nou yo sou koleksyon, itilize ak divilgasyon enfòmasyon pèsonèl ou lè ou sèvi ak aplikasyon an oswa sit wèb la epi di ou sou dwa vi prive ou ak ki jan lalwa Moyiz la pwoteje ou. Tanpri li Règleman sou enfòmasyon prive nou an ak anpil atansyon anvan ou itilize sèvis nou an.

Lyen pou sit wèb lòt

Sèvis nou an ka genyen lyen ki mennen nan sit wèb twazyèm-pati oswa sèvis ki pa posede oswa kontwole pa konpayi an.

Konpayi an pa gen okenn kontwòl sou, ak sipoze pa gen responsablite pou, kontni, règleman sou vi prive, oswa pratik nan nenpòt sit wèb twazyèm pati oswa sèvis. Ou plis rekonèt ak dakò ke Konpayi an pa dwe responsab oswa responsab, dirèkteman oswa endirèkteman, pou nenpòt domaj oswa pèt ki koze oswa swadizan yo dwe ki te koze pa oswa an koneksyon avèk itilize nan oswa reliance sou nenpòt ki kontni sa yo, machandiz oswa sèvis ki disponib sou. oswa atravè nenpòt sit wèb oswa sèvis sa yo.

Nou fòtman konseye ou li tèm ak kondisyon ak règleman sou vi prive nenpòt sit wèb twazyèm-pati oswa sèvis ke ou vizite.

Revokasyon

Nou ka mete fen oswa sispann aksè ou a imedyatman, san avètisman anvan oswa responsablite, pou nenpòt ki rezon ki fè tou, ki gen ladan san limitasyon Si ou vyole Regleman sa yo ak Kondisyon yo.

Lè w fini, dwa ou pou itilize sèvis la pral sispann imedyatman.

Limit nan responsablite

Malgre nenpòt domaj ke Ou ta ka antrene, responsablite a tout antye de Konpayi an ak nenpòt nan Swèd li yo anba nenpòt ki dispozisyon nan Regleman sa a ak remèd san konte ou pou tout sa ki endike anwo a dwe limite a sa sèlman kantite lajan ou peye aktyèlman nan Sèvis la oswa 100 USD si ou pa te achte anyen nan sèvis la.

Nan limit maksimòm ki pèmèt lalwa aplikab, nan okenn ka, Konpayi an oswa founisè li yo pral responsab pou nenpòt domaj espesyal, aksidan, endirèk, oswa konsekan tout kalite (ki gen ladan, men pa limite a, domaj pou pèt nan pwofi, pèt done oswa lòt enfòmasyon, pou entèripsyon biznis, pou aksidan pèsonèl, pèt vi prive ki soti nan oswa nan nenpòt fason ki gen rapò ak itilize nan oswa enkapasite yo sèvi ak Sèvis la, lojisyèl twazyèm-pati ak / oswa pyès ki nan konpitè twazyèm pati itilize ak Sèvis la, oswa otreman an koneksyon avèk nenpòt dispozisyon ki nan Regleman sa a), menm si Konpayi an oswa nenpòt ki founisè ki te avize de posibilite pou domaj sa yo e menm si remèd la echwe nan objektif esansyèl li yo.

Kèk eta pa pèmèt esklizyon garanti enplisit oswa limit responsablite pou domaj ensidan oswa konsekan, ki vle di ke kèk nan limit ki anwo yo pa ka aplike. Nan eta sa yo, responsablite chak pati yo pral limite nan pi gwo limit lalwa pèmèt.

"AS IS" ak "AS DISPONIB" Limit responsabilite nou

Sèvis la bay Ou "AS IS" ak "AS DISPONIB" ak tout fot ak domaj san garanti nenpòt kalite. Nan limit maksimòm ki pèmèt anba lwa ki aplikab, Konpayi an, sou pwòp non li ak sou non afilye li yo ak li yo ak lisansye respektif yo ak founisè sèvis yo, ekspreseman refize tout garanti, si wi ou non eksprime, enplisit, legal oswa otreman, ki gen rapò ak Sèvis, ki gen ladan tout garanti enplisit nan machann, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye, tit ak ki pa Peye-kontravansyon, ak garanti ki ka leve soti nan kou nan fè fas, kou nan pèfòmans, l 'oswa pratik komès. San limit nan sa ki endike anwo a, Konpayi an pa bay okenn garanti oswa antrepriz, epi li pa fè okenn reprezantasyon nenpòt kalite Sèvis la pral satisfè kondisyon ou yo, reyalize nenpòt rezilta entansyon, dwe konpatib oswa travay avèk nenpòt lòt lojisyèl, aplikasyon pou, sistèm oswa sèvis, opere san entèripsyon, satisfè nenpòt pèfòmans oswa estanda fyab oswa yo dwe erè gratis oswa ke nenpòt ki erè oswa domaj ka oswa yo pral korije.

San yo pa limite sa ki endike anwo a, ni Konpayi an ni okenn nan founisè konpayi an fè okenn reprezantasyon oswa garanti nenpòt kalite, eksprime oswa enplisit: (mwen) sou operasyon an oswa disponiblite nan Sèvis la, oswa enfòmasyon, kontni, ak materyèl oswa pwodwi enkli ladan l; (ii) ke Sèvis la pral san enteripsyon oswa erè-gratis; (iii) kòm presizyon, fyab, oswa lajan nan nenpòt enfòmasyon oswa kontni yo bay nan Sèvis la; oswa (iv) ke Sèvis la, serveurs li yo, kontni an, oswa imèl voye soti nan oswa sou non Konpayi an yo gratis nan viris, Scripts, chwal Trojan, vè, malveyan, timebombs oswa lòt konpozan danjere.

Gen kèk jiridiksyon pa pèmèt esklizyon nan sèten kalite garanti oswa limit sou dwa legal ki aplikab nan yon konsomatè, se konsa kèk oswa tout esklizyon ki anwo yo ak limit ka pa aplike nan Ou. Men, nan yon ka konsa esklizyon yo ak limit ki tabli nan seksyon sa a yo pral aplike nan limit ki pi gwo aplikab anba lwa ki aplikab yo.

Lwa Dirijan

Lwa yo nan peyi a, eksepte konfli li yo nan règleman lalwa, va gouvène sa a Regleman ak itilizasyon ou nan sèvis la. Itilizasyon ou nan aplikasyon an ka tou sijè a lòt lwa lokal, eta, nasyonal, oswa entènasyonal.

Konfli Rezolisyon

Si ou gen nenpòt enkyetid oswa dispit sou Sèvis la, Ou dakò premye eseye rezoud konfli a enfòmèlman lè w kontakte Konpayi an.

Pou Itilizatè Inyon Ewopeyen an (EU)

Si ou se yon konsomatè Inyon Ewopeyen an, ou pral benefisye de nenpòt dispozisyon obligatwa nan lwa a nan peyi a nan ki w ap rezidan an.

Konfòmite Legal Etazini

Ou reprezante ak garanti ke (mwen) Ou pa lokalize nan yon peyi ki sijè a anbago gouvènman Etazini an, oswa ki te deziyen pa gouvènman Etazini an kòm yon "teroris sipòte" peyi, ak (ii) ou pa ou. ki nan lis nan nenpòt lis gouvènman Etazini nan pati entèdi oswa ki gen restriksyon.

Separasyon ak Esepsyon

Séparablité

Si nenpòt dispozisyon ki nan Regleman sa yo se te ki pa ka ranfòse oswa valab, ap dispozisyon sa yo ap chanje ak entèprete akonpli objektif yo nan pwovizyon sa a nan limit ki pi gwo posib anba lwa aplikab ak dispozisyon ki rete yo ap kontinye nan tout fòs ak efè.

Esepsyon

Eksepte jan sa prevwa nan dokiman sa a, echèk nan fè egzèsis yon dwa oswa mande pou pèfòmans nan yon obligasyon dapre Regleman sa a pa dwe afekte kapasite yon pati nan fè egzèsis dwa sa yo oswa mande pou pèfòmans sa a nenpòt ki lè apre sa, ni yo dwe egzansyon an nan yon vyolasyon konstitye yon egzansyon nan nenpòt ki vyolasyon ki vin apre.

Tradiksyon Entèpretasyon

Tèm ak Kondisyon sa yo ka te tradui si Nou mete yo disponib pou Ou nan Sèvis nou an. Ou dakò ke tèks orijinal angle a va domine nan ka yon diskisyon.

Chanjman nan Tèm ak Kondisyon sa yo

Nou rezève nou dwa a, nan diskresyon sèl nou, modifye oswa ranplase Regleman sa yo a nenpòt ki lè. Si yon revizyon se materyèl Nou pral fè efò rezonab bay avi omwen 30 jou anvan nenpòt nouvo tèm pran efè. Ki sa ki konstitye yon chanjman materyèl yo pral detèmine nan diskresyon sèl nou an.

Pa kontinye aksè oswa itilize sèvis nou yo apre revizyon sa yo vin efikas, Ou dakò yo dwe mare nan tèm yo revize. Si ou pa dakò ak tèm yo nouvo, an antye oswa an pati, tanpri sispann lè l sèvi avèk sit entènèt la ak Sèvis la.

Kontakte nou

Si ou gen nenpòt kesyon sou tèm sa yo ak Kondisyon yo, Ou ka kontakte nou: